Jaarprijs 2000

de Stern
de vereniging
Het bestuur
Evenementen kalender
SternNieuws
NieuwsBrief
Foto's
Wedstrijd uitslagen
Verslagen
Jaarprijs
vraag en aanbod
KlasseVoorschriften

Andere zeil pagina's
Wedstrijdreglement
KNWV

Onderstaande tabel geeft de eindstand van de jaarprijs over 2000. De uitslag van 1997 en 1998 is ook nog beschikbaar

ZEILNR.

BEMANNING

Paas

Opening ASK

U'2000

KK'2000

Na-Braassem

Najaar

TOTAAL

score

1009 

Maarten Veldhuizen / Lidy Boone

5476 

5299 

3616 

5551 

1600 

3345 

24887 

77,0%

733 

Gert-Henk Bakker / Helena Kalk 

3573 

3794 

2111 

4171 

998 

7508 

22155 

68,5%

1139 

Marco Boot / Irene Timmers

3777 

1789 

856 

1944 

424 

5600 

14390 

44,5%

1010 

Jeroen Boersma (Marit / Geert)

3369 

 

1583 

2092 

 

 

7044 

21,8%

1032 

Cees de Jong (Olaf / Marit)

2254 

1026 

 

 

 

3595 

6875 

21,3%

1010/1032

Marit Boersma (Jeroen / Fionnuala / Cees)

 

 

 

 

396 

3595 

3991 

12,3%

1141 

Peter Thoenes (Margreet van Rooijen)

 

1539 

 

1643 

424 

 

3606 

11,2%

1123 

Olaf Calis / Joukje Buiteveld

 

 

 

1439 

 

 

1439 

4,5%

828 

Annabelle Vinckhuyzen

808 

 

 

 

 

 

808 

2,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal deelnemers

Aantal wedstrijden/starts in de serie

11 

41 

Max. aantal haalbare punten

7032 

5593 

4218 

6153 

1598 

7733 

32327 

Personen die regelmatig gewisseld hebben met bemanningen en boten zijn apart vermeld. De verschillende bemanningen waarmee ze gevaren hebben staan dan tussen haakjes achter de betreffende naam. De laatste kolom geeft het percentage weer van het maximale aantal punten dat tot nu toe te behalen was. De 1009 heeft dus 77 % van het maximale aantal punten dat gehaald kon worden (het getal onderaan in de kolom TOTAAL).

Wellicht ten overvloede, maar bij de berekening van de jaarprijs wordt uitgegaan van de Oostenrijkse puntentelling. Deze puntentelling is afhankelijk van het aantal deelnemers. Er worden per wedstrijd (start) punten toegekend.


Vereniging Stern Nederland / Gert-Henk Bakker