Inhoud

Redactioneel
Wedstrijdkalender 1997
Uitnodigingen
Van de hak op de tak
Oproep: tweedehands materiaal
De grote oversteek!! 28 (of 29) juni 1997
Stimuleringsfonds 1997
Varia
Klustips (drijfvermogen/stuurinrichting)
Looskleppen
Sturen op de golven

Redactioneel

De kop is eraf. De eerste wedstrijden zijn gezeild (Paasbest en Heeg) en de Kleine Sneekweek staat voor de deur. Hopelijk wordt het weer wel wat beter, want als we nu naar buiten kijken zie ik regen en een striemende wind (en die heb ik straks nog tegen ook!).

In dit Sternnieuws nieuws over een al lang gewenste activiteit: het IJsselmeer oversteken. En omdat dat niet iets is om zomaar even te doen, veel tips ter voorbereiding. Want niet allen jijzelf, maar ook je boot moet in goede conditie zijn.

Tijdens de Paasbest heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. Er zijn nu twee nieuwelingen in het bestuur: Helena en Jeroen. Welkom! Dit nieuwe bestuur is meteen met een mooi plan gekomen: het stimuleringsfonds. Lees alles hierover in dit Sternnieuws.

Ondertussen stormt het buiten zo'n beetje en komt de regen met bakken uit de hemel. Ik ga me dus maar eens langzaam voorbereiden op een zeer natte en vermoeiende thuistocht (want ja, op het werk kan je zo mooi printen, dus blijf je na werktijd nog even hangen, en ja, om 17.00 uur was het nog droog, snif, snif).

Margreet

 

 

Wedstrijdkalender 1997
 

Datum Evenement Vaarwater

 

8-11 mei Kleine Sneekweek Sneekermeer
17-19 mei U '97 Pinkster wedstrijden Uitgeestermeer
7-8 juni Klasse Kampioenschap Wolderwijd
Reservedag: 14 juni
28-29 juni De Grote Oversteek IJsselmeer
19-23 juli Nieuwe Loosdrechtweek Loosdrechtse plassen
2-7 augustus Sneekweek Sneekermeer
30-31 augustus Nationale wedstrijden Spaarne, Mooie Nel
20-21 september Na-Braassem Braassemermeer
11-12 oktober Najaarswedstrijden Nieuwe Meer
1-2 november Ijsberenrace Bergse Voorplas

 
De uitnodigingen worden gepubliceerd in het Sternnieuws. Richt je inschrijvingen aan de organisatie van het evenement (zie de uitnodiging) en stuur ze in een envelop op naar:
 
Marco Boot
Charlotte de Bourbonhof 15
2316 GV Leiden
071 - 5215925

 

Uitnodigingen

Hier volgen de uitnodigingen van de komende wedstrijden. Alle inschrijvingen lopen via mij, stuur dus het inschrijfformulier naar mij op en niet naar de organiserende vereniging. Alleen van het kampioenschap is een routebeschrijving in dit Sternnieuws te vinden. Weet je niet hoe je op een evenement moet komen bel me dan even, dan stuur ik je een routebeschrijving toe.

We willen binnenkort enkele trainingen gaan organiseren. Om te kijken of het de moeite loont en omdat de trainingen op korte termijn georganiseerd worden, moet ik weten wie daar interesse in heeft. Willen alle fanatiekelingen, allen die menen die nog wel wat oefening kunnen gebruiken om kampioen te worden, alle mooiweer zeilers en ander overstekend wild zich nu aanmelden! (of ben ik toch nog iemand vergeten? Komt allen!)

Tot ziens tijdens de wedstrijden en de trainingen!

Ter overvloedige info:
Marco Boot
Charlotte de Bourbonhof 15
2316 GV Leiden
071-5215925

 

U '97, zaterdag 17 t/m maandag 19 mei

Het Pinksterweekend leent zich goed voor een gezellig evenement. Drie dagen lang varen op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 's Avonds is er altijd een bandje.

Programma:
Er worden vijf wedstrijden gevaren. Op zaterdag start de eerste klasse om 11.00 uur.

Accommodatie:
Bij de jachthaven is alles voorhanden. Een mooie trailerhelling, een goed restaurant, ruime parkeergelegenheid en een kampeerplaats.

Inschrijven:
Stuur een aan ZWVU gericht inschrijfformulier uit het logboek van de KNWV ruim voor 11 mei naar Marco Boot. Het inschrijfgeld à fl. 50,- (inclusief kamperen) moet je voor 11 mei overmaken op giro 2.58.618 t.n.v. ZWVU te Uitgeest onder vermelding van klasse en zeilnummer. Als dat niet meer lukt kun je beter ter plekke betalen. Reageer dus snel!

 
 
 

Klasse Kampioenschap Stern, zaterdag 7 en zondag 8 juni

Dit jaar varen we ons kampioenschap tegelijk met het Open Nederlands Kampioenschap Flying Junior. In verband met hun wereldkampioenschappen valt het dit jaar wat vroeger dan gewoonlijk. De wedstrijden worden georganiseerd door W.V. Zeewolde en worden gezeild op het Wolderwijd, mooi ruim water met strakke wind en weinig golven.

Programma:
Vrijdag: Trainings-/voorbereidingsdag
Overdag: Wedstrijdwater verkennen, sparren, trimmen etc.
16:00 uur: Registratiebureau geopend
Pannenkoeken eten (de ingrediënten worden verstrekt, zorg zelf voor pannen, branders en bestek)
19:00 uur: Start van de oefenwedstrijd (Stern en FJ tegelijk)

Zaterdag:
8:00 uur: Registratiebureau geopend
11:00 uur: 1e van 3 starts

's avonds: Gezamenlijk 'Dinner & Dance' in Theater Café Arcade. Lekker eten met swingen toe. Kortom, geef je hiervoor op met het inschrijvingsformulier.

Zondag:
Ontbijt: in het clubhuis (met een optie op lunchpakketten)
10:00 uur: 1e van 3 starts

Prijsuitreiking
s' avonds: Slotmaaltijd met de Sternklasse

Reservedag zaterdag 14 juli:
Deze reservedag wordt alleen gebruikt als er door veel te veel of juist geen wind niet genoeg (minimaal 4 geldige) wedstrijden gevaren kunnen worden op 7 en 8 juni.

11:00 uur: 1e start van de resterende wedstrijden

Accommodatie:
Ons stekje voor dit evenement is de Bolhaven. Voor de ingang kun je de auto kwijt, op de wal kun je de boot neerzetten, het clubhuis (voor soep en kroketten) drijft in de haven en op de dijk (tussen de boot, auto en toiletgebouw) kun je kamperen. Je ziet, we zijn van alle gemakken voorzien.

Inschrijven:
Schrijf je zo snel mogelijk in met het inschrijfformulier dat je elders in dit Sternnieuws vindt. Als je ook mee wilt doen met de training op vrijdag, kan je dat ook aangeven op het inschrijfformulier.

Je inschrijving moet uiterlijk 17 mei binnen zijn! De volledige aankondiging (met wat aanvullingen op het reglement) kun je bij mij opvragen. Komt allen!!

 

Loosdrechtweek 18-23 juli

 Een heerlijk weekje zomerzeilvakantie in eigen land, net als de Sneekweek. Het is echter niet de bedoeling dat er tijdens de week steeds minder bootjes overblijven. Als uit de inschrijvingen blijkt dat er te weinig animo is voor de hele week, besluit ik welke dagen we gaan varen en geef ik dat door aan de deelnemers.

Programma:
De eerste start is om 10.30 uur. Dit evenement duurt een hele week, maar je kunt je per dag inschrijven als je niet de hele week kunt komen. Op dit evenement wordt, net als in de Sneekweek, per dag een lange wedstrijd gevaren. Dat betekent dat er nog veel tijd over is buiten de wedstrijden. In die tijd gaan we met iedereen die dat wil teamzeil-wedstrijdjes varen.

Accommodatie:
Het is op dit moment nog onduidelijk of we kunnen kamperen bij het Witte Huis.

Inschrijven:
Stuur een aan Het Witte Huis gericht inschrijfformulier uit het logboek van de KNWV ruim voor 10 juli naar Marco Boot. Het inschrijfgeld a f 60,- voor de hele week of f15,- per dag. Dit moet je voor 10 juli overmaken op giro 559578 t.n.v. WV Het Witte Huis onder vermelding van klasse en zeilnummer. Geef ook duidelijk aan op welke dagen je wilt komen!

 

Sneekweek, 2-7 augustus

Een oude, trouwe en zeer bekende wedstrijd, die altijd erg gezellig is.

Programma:
De eerst start van de eerste klasse is om 10.00 uur. Ongeveer twee weken voor de Sneekweek kun je op telefoonnummer 0515-415140 een bandje horen waarop alle precieze starttijden staan.

Accommodatie:
We kamperen weer met z'n allen op het Schareiland, het eilandje naast het starteiland waar vriendelijke padvinders (scouts?) ons naar toe varen. Dit kamperen is gratis, maar er is geen sanitair aanwezig.

Inschrijving:
De uitnodiging wordt in juni toegezonden door de KWS aan alle meetbriefhouders. Stuur ook deze inschrijving naar mij, zodat ik weet hoeveel deelnemers er zijn. De sluitingsdatum is 18 juli. Mocht je de uitnodiging niet ontvangen, vraag er dan een aan mij.

Marco

INSCHRIJVING voor het KLASSEKAMPIOENSCHAP STERN op 7 en 8 juni 1997

Zeilnr.: . . . . . . . . Stern:

Stuurman:

Adres:

Plaats:

Telefoon:

Bemanning:

Kruis hieronder aan waar je verder nog aan mee wilt doen:

[ ] We komen vrijdag al trainen.

[ ] We doen met . . . . . personen mee met het pannenkoekenfestijn op vrijdagavond (neem zelf brander, koekepan en bestek mee).

[ ] We doen mee met de oefenwedstrijd op vrijdagavond.

[ ] We doen met . . . . . personen mee met het Dinner & Dance op zaterdagavond, voor de prijs van fl. 27,50 per persoon.

Speciale wensen (bv. vegetarisch):

 

Ondergetekende verklaart zich te onderwerpen aan het wedstrijdreglement van de ISAF, aan de bepalingen, statuten en reglementen van het KNWV, aan de aankondiging en de wedstrijdbepalingen en aan de klasse-voorschriften en verklaart tevens het inschrijfgeld te voldoen.

De deelnemers aan de wedstrijden doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. Het wedstrijdcomité is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan.

 

Datum:

 

Handtekening:

 

Van de hak op de tak

Het eerste evenement van dit jaar was een groot succes: leuke en spannende wedstrijden voor het klassement; erg leuke en erg spannende teamzeilwedstrijdjes voor de lol; goede wind en veel mooi weer; een gezellige vereniging met een wedstrijd comité dat zichtbaar lol had in de teamzeilwedstrijden en tot slot: 's avonds je eigen biertje tappen, gezellig slapen in het clubhuis en opstaan voor een paasontbijtje.

Dat is, mijns inziens, de Sternvereniging in een notedop: klein maar fijn.

Het bestuur heeft tijdens de paas-ledenvergadering wat vers bloed gekregen en met de leden is gesproken over het nieuwe beleid. Geen grootse plannen, wel hulp aan JOU. Geen hogere doelen dan het met elkaar leuk hebben, elkaar stimuleren. Daarbij blijven we wel altijd op zoek naar nieuwe enthousiastelingen, zodat we geen navelstaarderige kliek worden die niet toegankelijk is voor buitenstaanders.

Met als motto 'toon enthousiasme, toon initiatief, dan doen wij er een schepje bovenop' vind je van het bestuur veel informatie.

Dus laat ons weten wat we voor je kunnen doen en hopelijk zien we je meer op het water, met meer boot, meer kennis en vooral ... meer plezier.

Namens het bestuur,

Jeroen

 

 

Oproep: Tweedehands Materiaal

In het volgende Sternnieuws gaan we een materiaallijst opnemen. Met als motto: 'uw niet-gebruikte spullen willen ook weer het water op', vragen we iedereen door te geven aan het bestuur wat zij voor hoeveel wel kwijt willen.

Ook als je op zoek bent naar bepaalde spullen, kun je dat ons laten weten.

Het bestuur

 
De grote oversteek !!!

28 (of 29) juni 1997

Eindelijk, na jaren er over te hebben gepraat gaat het dan toch eindelijk gebeuren: de Stern-toertocht over het IJsselmeer (oftewel 'De grote oversteek').

Deze tocht wordt een toertocht voor de geoefende Sternzeiler die van zichzelf vindt dat hij of zij deze uitdaging tot een goed einde kan brengen ondanks de vele onvoorspelbare tegenslagen die hij/zij op zijn/haar weg mogelijk zal tegenkomen. Hierbij valt te denken aan gekke zeekoeien, gesmolten ijsbergen, sidderpalingen, etc. Je weet het maar nooit!!

Er is voor gekozen om het traject Den Oever - Hindelopen te zeilen. Afhankelijk de windrichting wordt er of in Den Oever of in Hindelopen gestart.

Het is de bedoeling dat er in konvooi wordt gevaren. Er mag dus geen wedstrijdelement aan verbonden worden. Dit om de veiligheid beter te kunnen garanderen. Er kunnen echter wel punten voor de Tuimeltroffee worden gescoord.

Tijdens de tocht zal er in ieder geval een motorbootje met begeleiders meevaren, er wordt momenteel nog verder gezocht naar grotere alternatieven.

Bij aankomst zullen de Sterns op de wal kunnen worden gelegd en zal er vervoer zijn naar de startplaats alwaar de auto's en trailers nog staan. Het is dus de bedoeling om een enkele reis te zeilen en de terugreis in de auto af te leggen.

Zondag 29 juni is een reservedag voor wanneer er zaterdag teveel of te weinig wind staat. Houdt beide dagen dus vrij!!
 
Inschrijving

Inschrijven voor de tocht kan tot en met 14 juni 1997 bij Gert-Henk of bij mij. Het inschrijfgeld moet nog worden vastgesteld. Houd in ieder geval maar rekening met ongeveer fl. 100,- Veel meer zal het niet worden. Binnenkort (na het verschijnen van dit Sternnieuws) bestaat hier meer duidelijkheid over.

Na inschrijving wordt een routebeschrijving (voor op de weg) opgestuurd.  

Regels

Om aan deze tocht mee te mogen doen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn bedacht met het oog op de veiligheid van de zeilers maar ook die van de begeleiders.
 

Tot slot

Zaterdag 28 juni wordt het 25 graden Celsius met een windkracht 3-4 Bf uit oostelijke richting. Mooi zeilweer dus gauw inschrijven!!!!

Gert-Henk Bakker Michel Pais
040-2950472 0577-492555

 

 

INSCHRIJVING voor de GROTE OVERSTEEK op 28 (of 29) juni 1997

Zeilnr.:

Stern:

Stuurman:

Adres:

Plaats:

Telefoon:

Bemanning:

 

De deelnemers aan de grote oversteek doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. De organisatie en de Vereniging Stern Nederland zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan het evenement zou kunnen ontstaan.

 

Datum:

Handtekening:

 

 

Stimuleringsfonds 1997

Het bestuur van de VSN heeft van de ALV toestemming gekregen om tot april 1998 fl. 2.000,- in te zetten voor de stimulering van veranderingen aan boten ter bevordering van het wedstrijdzeilen. Minstens fl. 1.000,- moet daarvan na twee jaar terugvloeien. Voor dit fonds heeft het bestuur onderstaande regeling vastgesteld. Hiermee vervalt de zwaardkastsubsidieregeling.

 
Doel

Het stimuleringsfonds 1997 is bedoeld:

 

In aanmerking komen bijvoorbeeld:

 

De regeling

Twee voorbeelden

Actie

Voor vragen over nieuwe rompen, zwaardkastombouw en roeren en zwaarden kun je bij het bestuur terecht. Voor aluminium masten en gieken kun je informeren bij Optiparts of Martin van Leeuwen.

Aanvragen voor het stimuleringsfonds dienen, voorzien van een begroting en een planning, te worden ingediend voor 1 juni 1997 bij de secretaris. Voor 15 juni krijg je bericht van het bestuur.

Jeroen

 

Varia

Geboren op 29 maart 1997: Casper Roderick.
Casper is de zoon van Herman en Annemieke Sijtsma-Mansvelders.
Gefeliciteerd!!

 

Adreswijziging per 1 mei 1997:

Michel Pais
Staverdenseweg 15b
8075 AN Elspeet (Gld)
0577-492555

 

Nieuwe leden:

Marja Op ten Berg
Amstel 180 II
1017 AG Amsterdam
tel. 020-6250010
Jaap Wester
Kasteleinstraat 40
5345 PS Oss
tel. 0412-632604

 

Gezocht/Aangeboden

Gezocht voor een Stern: een simpele wegtrailer en een fok.

Juul Spelberg, tel. 0595-443184

 

Te koop aangeboden:

Stern 767 incl. trailer en dektent.
Accessoires: 2 tuigen, 3 spi's, 3 roeren, extra dektent.
Prijs: fl. 1.750,00.

Eventueel los verkrijgbaar:

*houten roer (Van Dusseldorp, zonder roerbeslag, nog nooit gebruikt): fl.75,00
*dektent: fl. 25,00
*silva marina vloeistof bolkompas: fl. 35,00
*spi: n.o.t.k.
*aluminium joy-stick sea-sure: n.o.t.k.

Inlichtingen: S. Meijer, tel. 050-5252346 of M. Meijer, tel. 055-5226174.

 

 

Klustips

Voor de grote oversteek van het IJsselmeer is een aantal dingen van groot belang: het drijfvermogen moet in orde zijn, je moet overtollig water goed kwijt kunnen en je moet goed door de golven kunnen sturen.
 

Drijfvermogen

Het drijfvermogen in de boot heeft normaal tijdens het varen geen enkel nut. Het doel van het drijfvermogen is, om als de boot omgeslagen of diep ligt, er voor te zorgen dat niet overal water kan komen en de lucht in ruimtes of zakken de boot hoger in het water doet liggen. Het drijfvermogen in de stern wordt geleverd door luchtkasten, vaak in combinatie met luchtzakken.

Luchtkasten zijn te controleren op waterdichtheid door bellen te blazen. Ga als volgt te werk. Neem een stofzuiger waarmee je kan blazen (slang in de uitlaat). Neem de schroefdop van de luchtkast. Neem een plastic zak die je met tape rond de opening van de luchtkast vastplakt en aan de slang van de stofzuiger. Geschikte tape is bijvoorbeeld de tape die gebruikt wordt om dozen dicht te plakken. Maak nu de luchtkast goed nat met zeepwater en blazen maar. Bellen wijzen de lekken aan.

Probleemgebieden zijn de aanhechting van de luchtkasten aan de romp. Als hier een lek zit, is dat vervelend omdat tijdens het zeilen hier spanning op staat. Polyesther-plamuur gaat dan snel weer los. Reparaties kunnen beter met polyfiber uitgevoerd worden en nog beter is het om de scheur uit te slijpen en opnieuw met glasmatjes te polyestheren. Daar ga ik hier niet verder op in.

Als de aanhechting van het doft aan de luchtkast lekt, kun je het beste het doft even helemaal los halen. Doe kit rond de schroefgaten en een beetje langs de rand en trek de bouten gelijkmatig weer aan.

Katrollen, klemmen en de schroefrand van de schroefdop ook met een beetje kit opnieuw monteren. Draai tenslotte de schroefdop met een beetje vaseline weer op zijn plaats.

(N.B. gebruik kit die bestand is tegen water. Silikonenkit is niet overschilderbaar (hoeft misschien ook niet). Sika-flex is in ieder geval ook geschikt.)

Luchtzakken vullen het drijfvermogen van de luchtkasten aan. Het is daarom belangrijk om er voldoende te hebben. Een grote luchtzak in de punt vind ik erg belangrijk. Ook al heb je daar zo'n klein luchtkastje zitten, dan nog is zo'n luchtzak aan te bevelen. Deze luchtzak voorkomt namelijk ook dat al het water in de boot (na het omslaan bijvoorbeeld), met een grote golf in de punt terecht komt en de boot doet duiken.

Als de luchtzak zijn werk doet, komt ie behoorlijk onder spanning te staan en wil hij erg graag naar het wateroppervlak springen. Daar doet ie niets meer voor jou. Zorg daarom voor een degelijke bevestiging en denk daarbij om de uiteinden die vaak omklappen.

Zorg er tenslotte voor dat er geen uitstekende dingen in de buurt van de luchtzak zitten. Zaag boutjes zo kort mogelijk af en werk zoveel mogelijk met bolkopmoertjes.

 

Goed Sturen

Goed sturen moet je leren, daarom dat elders ook wat informatie is opgenomen over sturen door golven. Je moet het ook gewoon veel doen om het goed te kunnen leren. Maar de stuurinrichting moet je wel in staat stellen om nauwkeurig te sturen. Er zijn 3 punten waar speling kan ontstaan.

Ten eerste kan het roer met speling in de roerbeslagjes hangen. Er zit dan niet veel anders op dan de versleten onderdelen te vervangen. Denk er bij het monteren van roerbeslag om dat het roer goed recht komt te hangen en monteer altijd het beslag met het roer eraan hangend. (dit kan je dus niet alleen doen). Dit zorgt ervoor dat de beslagjes mooi in-lijn komen te staan en niet pas na inslijten(!) soepel gaan draaien.

Het tweede punt waar speling kan ontstaan is de bevestiging van de helmstok aan het roer. Dit hoeft niet te kunnen bewegen, dus klemmen kan geen kwaad. Be creative: een houten wigje tussen roer en helmstok drukken; een ski-binding die de helmstok op de roerkop klemt, het is allemaal gedaan. Je kunt ook een bout met een vleugelmoer tegen een kant van de helmstuk laten duwen zodat de helmstok tegen een kant van het roergat wordt geduwd.

Het derde punt is de bevestiging van de joystick op de helmstok. Als je hier een rammelende metalen constructie hebt zitten is er maar een oplossing, maar wel een hele simpele. Gooi dat weg, loop naar de winkel en koop voor minder dan een tientje een rubberen versie. Simpel te monteren en gegarandeerd spelingsvrij.

Er is nog een vierde punt waar speling kan ontstaan, realiseer ik mij, en dat is bij klaproertjes tussen de roerkop en het roerblad. Kijk hier dus ook naar. Ik ga daar nu niet verder op in.

 

Overtollig water kwijtraken

Het is belangrijk om grote spiegelkleppen te hebben. Twee jaar geleden is hier al een stuk geplaatst in het Sternnieuws. Dat wordt nu nog een keer herhaald.

Jeroen

 

 

Sturen op de golven

Uit: Winnend Starten, Eric Twiname. Strategie en tactiek van het wedstrijdzeilen. Uitgeverij: Hollandia, Baarn.