Inhoud

Redactioneel

Helaas werd een deel van de redactie op het eind van de winter toch nog geveld door een griepje. Vandaar hier een ietwat waterig en verlaat Sternnieuws, waarvoor excuses.

Zoals jullie kunnen zien, ook dit keer weer een noodkaftje. We zijn nog druk bezig met een nieuwe kaft. Gelukkig is een van onze leden creatief bezig geweest en heeft een leuk ontwerp opgestuurd. Hopelijk kunnen we dat het volgende Sternnieuws aan iedereen presenteren.

Dit jaar bruist weer van de activiteiten. We hebben die allemaal voor jullie op een rij gezet in het midden van het blad. Haal die bladzijde eruit en hang 'm op (wc, deur, waar dan ook, als je er maar elke dag mee geconfronteerd wordt), zodat je dit jaar echt niets meer hoeft te missen!!!!!

Wat je ook niet mag missen is het artikel dat Gert-Henk geschreven heeft over de vele wijzigingen in het wedstrijdreglement. Dat wordt opletten geblazen het komende seizoen.

Tot gauw (Paasbest/ALV).

Irene en Margreet

 


 

Wedstrijdkalender 1997

Datum
29-31 maart
26-27 april
8-11 mei
17-19 mei
7-8 juni
28-29 juni
19-23 juli
2-7 augustus
30-31 augustus
20-21 september
11-12 oktober
1-2 november
Evenement
Paasbest
Voorjaarswedstrijden
Kleine Sneekweek
Pinkster wedstrijden
Klasse Kampioenschap
Grote Oversteek
Loosdrechtweek
Sneekweek
Nationale wedstrijden
Na-Braassem
Najaarswedstrijden
IJsberenrace
Vaarwater
Nieuwe Meer
Heegermeer
Sneekermeer
Alkmaardermeer
Wolderwijd
IJsselmeer
Loosdrecht
Sneekermeer
Spaarne, Mooie Nel
Braassem
Nieuwe Meer
Bergse Voorplas

De uitnodigingen worden gepubliceerd in het Sternnieuws. Richt je inschrijvingen aan de organisatie van het evenement (zie de uitnodiging) en stuur ze in een envelop op naar:

Marco Boot
Charlotte de Bourbonhof 15
2316 GV Leiden
 
Voor meer informatie kun je me altijd bellen, mijn telefoonnummer is:
071 - 5215925

 

Nieuw wedstrijdreglement per 1-4-1997

Op 1 april 1997 treedt het nieuwe wedstrijdreglement in werking. Dit betekent overigens dat we met de Paasbest (op 29, 30 en 31 maart) nog volgens het oude reglement zullen varen.

Het wedstrijdreglement wordt elke 4 jaar (in het jaar na de olympische zomerspelen) gewijzigd door de International Sailing Federation (ISAF; voorheen IYRU). Het nieuwe reglement bevat veel wijzigingen t.o.v. het oude en ik zal proberen de belangrijkste wijzigingen hier uiteen te zetten en toe te lichten.

Indeling van de hoofdstukken

De indeling van het reglement is geheel gewijzigd. Hadden we 'vroeger' deel I t/m deel VI plus de aanhangsels; nu hebben we deel 1 t/m deel 7, de aanhangsels en een hoofdstuk met definities.

Deze delen zijn als volgt opgesplitst:

Deel 1 – Fundamentele regels.

beschrijft de fundamentele voorschriften, en gaat over veiligheid en eerlijk zeilen e.d.

Deel 2 – Wanneer boten elkaar tegenkomen.

Dit is het belangrijkste deel van het wedstrijdreglement. Deel 2 gaat over de voorrangsregels als boten elkaar tegenkomen op het water. Veel regels uit het 'oude' deel IV zijn hier nu in opgenomen.

Deel 3 – Verloop van een wedstrijd.

Hierin zijn o.a. de start en finish procedures, tijdlimieten en straffen bij het raken van een boei opgenomen.

Deel 4 – Overige vereisten tijdens het wedstrijdzeilen.

Gaat over de eisen bij het geven en verkrijgen van hulp in nood, eisen aan de kleding van de bemanning. Heel belangrijk is dat hier nu ook de regels voor vervangende straffen (720) zijn opgenomen.

Deel 5 - Protesten, verhoren, wangedrag en hoger beroepen.

Handelt over protest procedures, hoger beroepen en dergelijke.

Deel 6 – Inschrijving en kwalificatie.

Eisen aan inschrijving, de zeilen, de klassevoorschriften, etc.

Deel 7 – Wedstrijdorganisatie.

Deel 7 is voor het organiserende comité en gaat o.a. over het wijzigen en aanvullen van regels in de wedstrijdbepalingen.

De aanhangsels zijn nu genummerd A t/m Q.

In aanhangsel A worden de twee meest gebruikte puntensystemen beschreven:

Het Bonuspunten systeem (0..3..5,7..8..10 etc. punten) en
Het Lage punten systeem (1..2..3..4..5 etc. punten) dat iets is gewijzigd.

Bij het lage punten systeem leverde het varen van een eerste plaats altijd een extra 'bonus' op (een eerste plaats kreeg 0,75 pnt. ipv 1). Deze bonus is komen te vervallen, waardoor het varen van een 1e en een 3e plaats evenveel punten oplevert als het varen van twee 2e plaatsen. Even opletten dus...

Verder zijn er ook een drietal nieuwe afkortingen bijgekomen. De welbekende 'PMS' (te vroeg gestart) is vervangen door 'OCS' (on course side of the starting line). Nieuw zijn RDG (Redress given) en ZPG (Z flag penalty given). Welke (kan) worden gebruikt resp. als iemand een vervangend puntenaantal toegekend heeft gekregen en als iemand de 1 minuut regel heeft overtreden (hetgeen een 20% punten straf oplevert).

De overige aanhangsels gaan over Match racen, Team zeilen, radio grafisch bestuurde boten, hoger beroep procedures, reclame, zeilnummers, wegen van kleding, etc. Hier zal ik nu niet verder op ingaan. Misschien dat ik in een volgend Sternnieuws nog eens in ga op de wijzigingen voor het team zeilen.

De belangrijkste wijzigingen

Ik wil in dit verhaal voornamelijk ingaan op Deel 2 van het reglement. Deel 2 beschrijft de voorrangsregels op het water als 2 boten elkaar tegen komen en is dus het belangrijkste deel van het reglement.

De belangrijkste wijzigingen in het reglement zal ik eerst kort samenvatten:

* Het reglement is meer 'voor de zeiler' geschreven. Er is geprobeerd de regels eenvoudiger te maken zodat ze eenvoudiger zijn te interpreteren en te gebruiken.

* In plaats van 'bootlengte' of 'scheepslengte' wordt er in het nieuwe reglement gesproken over 'romplengte'. Dit is gedaan om hoofd te kunnen bieden aan al de moderne en extreme schepen die met een genacker varen en met hun (uitschuifbare) boegspriet de bootlengte zo ongeveer kunnen verdubbelen. Bij boeien wordt nu ook gesproken over de 2 romplengte cirkel.

De definitie van boord aan boord gaat overigens wel uit van romp en uitrusting op normale plaats. Je ligt dus nog steeds boord aan boord als iemands boegspriet net 'naast je roer' zit.

* Het onderscheid tussen loeven vóór en na de start is verdwenen. Je mag nu zowel voor als na de start loeven tot in de wind (als je loefrechten hebt tenminste), je dient echter de loefwaartse boot altijd voldoende gelegenheid en ruimte te geven om vrij te blijven. Het is dus niet meer toegestaan om plotseling te loeven als iemand je aan de loefzijde probeert in te halen.

* Er bestaat geen 'mast-dwars' meer. Dit betekent in theorie dat je in een loefduel iemand mag blijven loeven totdat je een wal tegenkomt. Je kunt met een loefduel dus veel meer verliezen dan vroeger het geval was. Liever 'onderlangs' iemand inhalen dus...

* Misschien wel het belangrijkste in het nieuwe reglement. Zeilen is geen contactsport: je moet ten allen tijde vrijblijven van je tegenstanders. Dat was natuurlijk altijd al zo, maar dat vrijblijven heeft nu meer de betekenis van verder uit elkaar blijven gekregen. Dit betekent in de praktijk dat je een boot die voorrang heeft zoveel ruimte moet geven dat hij nog makkelijk kan manoeuvreren. Bij een aanvaring zijn er nu ook 2 schuldige partijen.

* Overstag gaan en gijpen is niet meer in de definities opgenomen. Je vaart volgens het nieuwe reglement over BB totdat het zeil is volgevallen over SB. In de overgangssituatie geldt regel 13. Die regel zegt dat een boot die verder is gedraaid dan in de wind vrij moet blijven van andere boten totdat hij op een aan-de-windse koers ligt. Tijdens het overstag gaan (als je verder bent gedraaid dan in de wind) kun je dus geen voorrang claimen op grond van het feit dat je bijv. over BB voer of gaat varen.

* De 720º straf is nu standaard opgenomen in het reglement (art. 44.2).

* Artikel 35 (beperkingen op het veranderen van koers) is verleden tijd. Dat betekent in de praktijk dat bij een Bakboord-Stuurboord situatie, de BB boot (met het recht van de weg) zijn koers mag wijzigen! Je kunt dus op elkaar 'jagen'. Wel moet in dat geval het BB jacht het SB jacht uiteindelijk ruimte en gelegenheid geven om vrij te blijven! Je mag dus niet plotseling als je vlakbij elkaar bent je koers zodanig wijzigen dat een andere boot te dicht bij komt (let op: het krijgen van een aanvaring is niet meer nodig om te bewijzen dat een ander te dichtbij is gekomen.)

In onderstaande situatie mag boot A, die voorrang heeft op B, in situatie A1 zijn koers wijzigen zodra hij ziet dat B achter hem langs wil gaan. B zal in situatie B2 vervolgens nog verder af moeten vallen om achter A2 langs te kunnen gaan.

Artikel 16 zegt dan vervolgens wel dat een jacht dat voorrang heeft en zijn koers wijzigt, een ander jacht ruimte dient te geven om uit te wijken.

 

Bij de start

Als gevolg van het feit dat er voor de start geen juiste koers bestaat, mag een schip dat van vrij achter aan de lijzijde boord-aan-boord komt, een loefwaarts jacht loeven tot in de wind. Na het startschot moet het lijwaartse jacht echter z.s.m terugvallen op zijn juiste koers (art. 17).

Artikel 17 zegt:

Als 2 schepen over dezelfde boeg varen en zich binnen 2 romplengtes van elkaar bevinden mag:

- Een boot die van vrij achter aan lijwaarts boord aan boord komt, niet boven zijn juiste koers varen.

- Een loefwaartse boot die aan lij ingehaald wordt, niet beneden zijn juiste koers varen.

Bovendien moet een boot die aan de loefwaartse zijde probeert in te halen vrij blijven van de lijwaartse boot (artikel 11).

Het is een lijwaartse boot (die van achter boord aan boord komt) dus wel toegestaan om te loeven als er bijv. tegemoetkomende boten zijn waar hij 'bovenlangs' wil, om zodoende uit hun vaarwater/luwte te blijven.

Op dezelfde manier is het een loefwaartse boot die aan lij ingehaald wordt toegestaan om af te vallen als zijn juiste koers bijv. onder een eilandje langs is.

Bij de benedenboei

Ruimte wordt nu gedefinieerd als: 'de ruimte die een boot nodig heeft onder de heersende omstandigheden terwijl hij met goed zeemanschap manoeuvreert'.

Hierdoor kan een binnenliggend schip die bij de benedenboei of gijpboei aankomt en bijv. problemen heeft met zijn spi o.i.d. niet meer in alle gevallen recht op ruimte claimen. Als een buitenliggend schip kan aantonen het binnenliggende jacht voldoende ruimte te hebben gegeven, maar het binnenliggende jacht heeft door 'slecht zeemanschap' nog meer ruimte nodig, dan is hij fout. Het reglement gaat er van uit dat je na een boei z.s.m. op je juiste koers terugvalt.

Dit is natuurlijk een aardige regel omdat je nu wordt gedwongen een nette boeironding te maken. Aan de andere kant is het de vraag waar de grens ligt. Wanneer heb je iemand voldoende ruimte gegeven? Dit zal o.a. afhangen van de omstandigheden waaronder dergelijke situaties plaatsvinden. Bij harde wind en hoge golven zal voldoende ruimte misschien 4 romplengtes zijn terwijl in andere omstandigheden 1 meter voldoende kan zijn.

44.2 720 graden straf

In regel 44 staat nu dat de 720 graden straf als vervangende straf voor een overtreding van een regel uit deel 2 is opgenomen, tenzij er sprake is van ernstige schade. De 720 straf was de afgelopen 4 jaar meestal al opgenomen in de wedstrijdbepalingen, maar vanaf nu staat de 720-straf vast in het wedstrijd reglement.

Verder zegt regel 44 ook nog dat een wedstrijdvereniging een 'punten straf' kan instellen door dit in de wedstrijdbepalingen op te nemen. Dit houdt in dat een jacht waartegen geprotesteerd wordt een gele vlag mag zetten, ten teken dat hij schuld bekent in een protest. Het wedstrijdcomite zal hem dan na de finish een puntenstraf opleggen.

Verder:

- Als je achteruitvaart door je giek uit te duwen, moet je altijd vrij blijven van andere boten. Dus ook als je dan 'bakboord' bent!

- Roltacken is nog steeds toegestaan onder voorwaarde dat de boot na de overstag manoeuvre niet meer snelheid heeft als daarvoor.

Tot slot wil ik nog iedereen aanraden om z.s.m. het nieuwe boekje aan te schaffen. Door de grote veranderingen in het reglement is het eigenlijk onmisbaar als je wedstrijden vaart. Je kunt het bestellen bij het KNWV in Bunnik.

Gert-Henk
 

Lezing Nieuwe wedstrijdreglement door Christoffel van Hees

Op woensdag 19 maart 1997 wordt door de studentenzeilvereniging Histos een lezing georganiseerd. De lezing wordt gehouden in de 'Buis' te Utrecht. De lezing wordt gegeven door Christoffel van Hees over het nieuwe wedstrijdreglement. De kosten bedragen fl. 10,00 per persoon. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Teun van Laarhoven, tel. 030-2723636.

 

Uitnodigingen

Het gaat weer beginnen. Pasen valt erg vroeg dit jaar, dus zorg ervoor dat je de boot op tijd vaarklaar hebt. Denk naast de boot ook aan je eigen conditie. Vooral mentaal, want er wordt dit jaar met het nieuwe wedstrijdreglement gevaren, en dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Of moet ik zeggen op het water? Er mag dan veel veranderd zijn, het is er wel eenvoudiger op geworden.

Voor de echte bikkels onder ons kan het nog vroeger. Als je HBO- of WO-student bent (zou ik ruim interpreteren) kun je meedoen met het GAASTRA-Studenten-Zwaardboottrainingsweekend. De uitnodiging hiervoor vind je elders in dit Sternnieuws.

De kalender begint met een aantal gebruikelijke evenementen, waarvoor hieronder de uitnodigingen. De Braassem zomerwedstrijden kunnen we dit jaar niet aandoen omdat ons kampioenschap vroeger dan gebruikelijk gepland is. Vandaar dat je nu al wat informatie over het kampioenschap in het Sternnieuws vindt.

Tot besluit een krachtige oproep om je op tijd voor de wedstrijden op te geven! Stuur al je formulieren via mij, zodat ik weet hoe de inschrijving verloopt. Mijn adres en telefoonnummer vind je voorin het Sternnieuws. De routekaartjes heb ik maar niet meer gepubliceerd, één telefoontje naar mij volstaat om de routebeschrijving alsnog in de bus te krijgen.

Tot gauw op het water.

Marco

 

Paasbest, zaterdag 29 t/m maandag 31 maart

De opening van het zeilseizoen vindt zoals gebruikelijk weer plaats op de Nieuwe Meer bij Amsterdam. Vaak is het tijdens de paasdagen al prachtig lenteweer, maar als het onverhoopt nog koud is biedt het gezellige clubhuis van 'De Koenen' een warme douche en dito happen en dranken. Ook houden we tijdens dit evenement weer de jaarvergadering waarover je elders kunt lezen.

 

Programma: Er worden minimaal twee wedstrijden per dag gevaren. Zaterdag is de eerste start om 12.00 uur, de andere dagen beginnen we om 10.30 uur. De ledenvergadering wordt op zaterdagavond gehouden.

Accommodatie: KOM ALLEMAAL SLAPEN IN HET CLUBHUIS! Dat is hartstikke makkelijk en gezellig, het zou zonde zijn als er weer veel mensen naar huis gaan omdat ze denken dat er verder niemand blijft. (Geef het vast door via het inschrijfformulier.) Op zaterdag en zondag zullen we gezamenlijk een afhaalmaaltijd verorberen. Hiervoor kun je je opgeven (en betalen) tijdens de inschrijving op het evenement.

Inschrijving: Geef je voor 20 maart op bij Marco Boot, bij voorkeur met een inschrijfformulier (uit het logboek van het KNWV) maar bellen kan ook: 071-5215925. Het inschrijfgeld a f 40,- per boot (exclusief eten) kun je tijdens de inschrijving op zaterdagochtend betalen. (In het logboek van het KNWV staat een foutief bedrag vermeld, en maak het liever niet over naar het daar vermelde gironummer.)

 

Voorjaarswedstrijden Heeg, zaterdag 26 en zondag 27 april

Na een gat van vier weken is het voorjaar hopelijk tot volle wasdom gekomen. In Heeg hebben we prachtig water en een nieuwe haven tot onze beschikking, die samen met een goed comité garant staan voor een succesvol weekend.

Programma: Zaterdag start de eerste klasse om 11:00 uur, na twee wedstrijden is er meestal tijd om op de kant te pauzeren, waarna er nog twee wedstrijden volgen. Zondag is de eerste start om 10:00 uur en worden er drie wedstrijden gevaren.

Accommodatie: In de nieuwe jachthaven kun je prima je boot kwijt, als je de auto maar op het parkeerterrein voor de ingang zet. Kamperen kan op camping 'de Watersport'. Het clubhuis, de jachthaven en de camping liggen helaas niet naast elkaar.

Inschrijven: Schrijf je voor 12 april in met een formulier uit de wedstrijdkalender. Richt het formulier aan W.V. Heeg, maar stuur het naar Marco Boot! (Het onderdeel over het inschrijfgeld hoef je niet in te vullen.)

Het inschrijfgeld van f 35,- (inclusief gebruik trailerhelling) kun op zaterdag van 9:00 tot 10:30 uur bij het informatiebureau aan de klasseorganisatie betalen.

 

Kleine Sneekweek, donderdag 8 t/m zondag 11 mei

Veel wind, vaak mooi weer en vier dagen vochtig kamperen op het starteiland maken van dit evenement een minivakantie in eigen land.

Programma: In vier dagen worden er zes wedstrijden gevaren. Donderdag start de eerste klasse om 11.00 uur. Meer informatie is verkrijgbaar onder de volgende telefoonnummers: 0515-415140 / 427098 / 420321

Accommodatie: We kamperen weer op het starteiland. Ook de boot kun je daar tijdens het evenement wel kwijt. Je kunt hem te water later via de trailerhelling bij jachthaven de Potten. Als je geen zin hebt om zelf te koken kun je prima terecht in café/restaurant 'it foarunder', gelegen op het starteiland.

Inschrijven: Stuur een aan K.W.V. Sneek gericht inschrijfformulier uit het logboek van de KNWV ruim voor 1 mei naar Marco Boot. Het inschrijfgeld a f 42,- per boot (of f 10,50 per dag) moet je voor 1 mei overmaken op bankrekening 35.95.05.031 t.n.v. K.W.S. sectie wedstrijdzeilen te Sneek (giro van de bank: 860367), onder uitdrukkelijke vermelding van klasse en zeilnummer.

 

U '97, zaterdag 17 t/m maandag 19 mei

Ook het pinksterweekend leent zich goed voor een gezellig evenement. Drie dagen lang varen op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 's Avonds is er altijd een bandje.
 

Programma: Er worden vijf wedstrijden gevaren. Op zaterdag start de eerste klasse om 11.00 uur.

Accommodatie: Bij de jachthaven is alles voorhanden. Een mooie trailerhelling, een goed restaurant, ruime parkeergelegenheid en een kampeerplaats.

Inschrijven: Stuur een aan ZWVU gericht inschrijfformulier uit het logboek van de KNWV ruim voor 11 mei naar Marco Boot. Het inschrijfgeld a f 50,- (inclusief kamperen) moet je voor 11 mei overmaken op giro 2.58.618 t.n.v. ZWVU te Uitgeest onder vermelding van klasse en zeilnummer.

 

 

Klasse Kampioenschap Stern, zaterdag 7 en zondag 8 juni

Dit jaar varen we ons kampioenschap tegelijk met het Open Nederlands Kampioenschap Flying Junior. In verband met hun wereldkampioenschappen valt het dit jaar wat vroeger dan gewoonlijk. De wedstrijden worden georganiseerd door W.V. Zeewolde en worden gezeild op het Wolderwijd, mooi ruim water met strakke wind en weinig golven.

Programma: (onder voorbehoud)

Vrijdag: trainings-/voorbereidingsdag

overdag: Wedstrijdwater verkennen, sparren, trimmen etc.

 

16.00 uur: Registratiebureau geopend

Pannekoeken eten

Zaterdag:

Zondag:

Ontbijt: in het clubhuis (met een optie op lunchpakketten)
10.00 uur: 1e van 3 starts

Reservedag zaterdag 14 juli:

Accommodatie: Ons stekje voor dit evenement is de bolhaven. Voor de ingang kun je de auto kwijt, op de wal kun je de boot neerzetten, het clubhuis (voor soep en kroketten) drijft in de haven en op de dijk (tussen de boot, auto en toiletgebouw) kun je kamperen. Je ziet, we zijn van alle gemakken voorzien.

     

Inschrijven: Zet het evenement NU in je agenda en geef je op zodra je de definitieve uitnodiging in de bus krijgt. Je inschrijving moet namelijk uiterlijk 17 mei binnen zijn.

     

Gaastra Studenten Zwaardboottrainingsweekend

Studentenzeilvereniging D.Z. Euros organiseert op 21 t/m 23 maart 1997 het Gaastra Studenten Zwaarboottrainingsweekend.

 

Wanneer: Het weekend van 21, 22 en 23 maart 1997.

 

Wie: Alle HBO- en WO-studenten die: "graag zwaardboot(-wedstrijden) willen varen en die veel willen leren van zwaardbootzeilen op eigen niveau".

 

Waarom: Omdat
* je training krijgt van professionele trainers
* veel gezelligheid
* het is het gaafste weekend van het zeilseizoen!

Wat: Overdag: zeiltraining in kleine groepen.
Avonds: workshops + borrel.

Welk vaarwater: De Gouwzee bij Monnickendam.

 

Welke lokatie: Het 4-sterren hotel de 'Purmereend' in Monnickendam.

 

Wat voor extra's: * Meezeilen in LASER 5000.
* Verloting van GAASTRA-kleding.

Kosten: Totaal (inclusief inschrijvingsgeld en exclusief drank) circa fl. 65,00 tot fl. 75,00.

 

Informatie bij:
Koen 053-4300216
Job 053-4350725
Susan 053-4330610
Internet HTTP://www edu.cs.utwente.nl/~Enting/Euros

Inschrijven: Door middel van fl. 25,00 te storten op Raborekening 316785172, Zwaardboottrainingsweekend 1997, t.a.v. de heer K. Klein Koerkamp, o.v.v. adres/postcode en telefoonnummer.

 

Van de hak op de tak

Met de voorzitter in Singapore en nog geen officiële vice-voorzitter voorhanden, aan mij de taak een ieder uit zijn of haar winterslaap te schudden. Het bestuur is al enige tijd wakker en heeft de nodige voorbereidingen voor het komende zeilseizoen getroffen. Nu is het jullie beurt om het voorjaar te begroeten, en de wedstrijden tot een succes te maken.

Op de algemene ledenvergadering tijdens de Paasbest zal het bestuur haar plannen voor het komende jaar uiteen zetten. We staan voor een koerswijziging ten opzichte van de voorgaande jaren, dus laat de kans niet voorbijgaan om je zegje te zeggen. Bovendien is het een mooie gelegenheid voor de minder actieve leden om elkaar weer eens te ontmoeten. Misschien vindt je het wel leuk om voor aanvang van de ledenvergadering met de zeilers mee te eten, laat ons dit dan van te voren even weten.

De wedstrijdkalender laat weer wat nieuwe dingen zien. Nu het kampioenschap zo vroeg valt is er ruimte om reeds lang gekoesterde plannen eens realiteit te laten worden. Een aantal leden wil in de Stern het IJsselmeer oversteken. Als Sternvereniging ondersteunen we dit evenement graag. Zonder ons meteen verantwoordelijk te stellen, zullen we er wel voor zorgen dat de veiligheid van de deelnemers voorop staat. In het geval van slechte weersomstandigheden is er dan ook we een reserveweekend gepland.

De Nieuwe Loosdrechtweek is ook nieuw. Omdat het niet de bedoeling is dat men op andere evenementen wegblijft beperken we ons in eerste instantie tot het weekend. Mochten er dan te weinig wedstrijden zijn, dan is het weekend van de Kaagweek een alternatief. In de uitnodigingen in het volgende sternnieuws lees je de definitieve stand van zaken.

Als laatste puntje wil ik nog even onder de aandacht brengen dat er dit jaar weer veel bemanningen beschikbaar zijn. Laat iedereen die ook maar enigszins twijfelt of hij of zij wel een team (boot, bemanning of stuurman) bij elkaar krijgt voor een wedstrijd dat in een zo vroeg mogelijk stadium melden bij het bestuur. Er valt meestal wel wat te regelen. Dus geen smoesjes meer en laat ik je zo snel mogelijk zien!

Marco

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VSN

Het bestuur van de Vereniging Stern Nederland nodigt bij deze alle leden, donateurs, certificaathouders en overige belangstellenden uit voor de Algemene Ledenvergadering 1997, welke zal worden gehouden op
  Zaterdag 29 Maart 1997 te 20:30 uur in het clubgebouw van W.V. de Koenen, Jollenpad 13 te Amsterdam.

 
A G E N D A:

0. Opening
1. Behandeling Notulen ALV 1996
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. a. Algemeen Jaarverslag
b. Financieel Jaarverslag
4. Verslag Kascommissie
5. Begroting 1997
6. Verkiezing leden bestuur
7. Kascommissie 1998
8. Beleid 1997
9. Uitreiking seizoensprijzen
10. Bestuursmededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting

ad. 1 De notulen van de ALV 1996 staan afgedrukt in Sternnieuws nummer 4 van 1996.
ad. 6 Samenstelling bestuur 1997

Fenoela Dollé, secretaris

 

Verslag winteractiviteit 15 februari 1997

  - Squash in de 'Heidehal in Nieuwegein -

Het is midden februari en we zijn op weg naar een Stern-activiteit. De verhalen over zeilen barstten al snel los, zodat de sfeer bepaald was. Maar wat bleek, het was een activiteit en er werd van ons verwacht dat we daadwerkelijk actief zouden worden. Dat betekende een cultuuromslag voor de gemiddelde sterner, als ik mezelf daartoe kan rekenen... We gingen squashen in Nieuwegein. Er waren zelfs echte cracks met een eigen racket! Dit bleek geen garantie te zijn voor het goed kennen van de spelregels, maar met hulp van een grote poster, een klein A-4 tje en wat hulpvaardige voorbijgangers werden we het na een uurtje wel eens over de regels, die iedereen vervolgens op zijn eigen manier interpreteerde. Volgens mij was vooral de bedoeling om zo hard mogelijk te meppen zodat je zoveel mogelijk muren raakt en je tegenstander het niet meer kan volgen. Een prima manier om overtollige energie (en dito pondjes als je het vaker doet) kwijt te raken.

Gelukkig kregen we 's avond een kans om eventueel weggevlogen pondjes weer aan te vullen in een gezellig restaurant in het centrum van Utrecht. Hier konden we bijkomen van de zeer vermoeiende bezigheden en kwamen vele stoere verhalen weer los. Als je alles moet geloven waait het soms zo hard dat mensen kunnen vliegen met een Stern. Het zeilgevoel is al weer aardig op komen kriebelen, nu nog even snel een weekje wintersport, en direct daarna zien we elkaar weer op de Paasbest!

Irene

 

Te koop gevraagd

Wedstrijdstern: omgebouwd, die aardig mee kan varen met de andere nieuwe Sterns. Heeft u die misschien voor mij? Ik houd me aanbevolen.

Annabelle Vinkhuyzen, tel. 033-4634958
 

Uitslagen

Van de sluitingswedstrijden op 12 en 13 oktober 1996 is in het vorige Sternnieuws alleen de einduitslag verschenen. Bij deze ook nog de uitslagen per wedstrijd.
 

733  Gert-Henk/Helena 1 2 1 1 3.0
1010 Jeroen/Marja/Annabel 1 2 1 3 5 8.7
1139 Marco/Irene 3 3 5 2 2 17.4
1141 Peter/Margreet 2 4 3 6 3 22.4
828 Geert/Wouter 5 5 4 4 4 34.0
1142 Jelle/Nand 6 6 6 7 7 48.1
1140 Fenoela/Jellina dnc dnc dnc 5 6 51.7
57 Annabel/ 7 7 7 dnc dnc 54.0