Inhoud

Redactioneel
Wedstrijdkalender 1995
Nieuwe leden
Advertentie
Van de Hak op de Tak
Uitnodigingen
Introductieweekend wedstrijdzeilen
Looskleppen
Verslag introductieweekend wedstrijdzeilen
De maststeun
Bemanningspool
Traileren


Redactioneel

Het is even wennen. Een Sternnieuws maken zonder Esther. Maar het is nu eenmaal de harde werkelijkheid. Met de gebruikelijke warme maaltijd, het wijntje en veel geteut is het vorige Sternnieuws voor de laatste keer door ons samen in elkaar gezet. En het is al duizend keer gezegd, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden: Esther, van harte bedankt voor je geweldige inzet voor het Sternnieuws de afgelopen jaren. En die etentjes houden we er in!

Het is even wennen. Een Sternnieuws maken met Irene. Dit is het eerste Sternnieuws dat we samen in elkaar zullen zetten. En het zal vast ook weer gezellig worden. Daar ben ik van overtuigd. Irene, van harte welkom in de redactie. Laten we er wat moois van maken de komende jaren.

Welnu, de redactie begint meteen met een 'Special'. Zoals iedereen wel zal weten (en anders weet je het na het lezen van dit Sternnieuws) is er op 6 en 7 mei het introductieweekend wedstrijdzeilen gehouden. Een zeer succesvol weekend. Daar willen we extra aandacht aan besteden. Daarom is dit Sternnieuws bijna volledig gevuld met verhalen over of naar aanleiding van dat weekend. En met vooral veel foto's. Op n na alle foto's zijn gemaakt tijdens het introductieweekend.

Margreet

Wedstrijdkalender 1995

Datum    Evenement     Organisatie
24-25 juni Zomerwedstijden  W.V. Braassem Braassemermeer
15-16 juli Kaagweek(end)   K.W.V. Kaag  Kagerplassen
21-23 juli N.K. Stern    K.W.V. Kaag  Kagerplassen
5-10 aug.  Sneekweek     K.W. Sneek   Sneekermeer
21-26 aug. World Team Racing Championship  West Kirby
      Marine Lake (West Kirby, Engeland) Sailing Club
9-10 sept. Vinkeveen Regatta W.V. Vinkeveen Vinkeveense plassen Abcoude 
7-8 oktober Najaarsevenement W.V. De Koenen Nieuwe Meer
4-5 novembr IJsberenrace   W.V. Aegir   Bergse Voorplas

Nieuwe leden

Marit Boersma
Pr. Mauritsstraat 86
2628 SW Delft
Tel. 015-623839

Fred den Toom
Dorpstraat 208
1721 BV Broek op Langedijk
Tel. 02260-145520

Martijn van der Veer
Fahrenheitstraat 47
2041 KG Zandvoort 27
Tel. 079-410320

Fam. Statius Muller
Vlasakker 13
23 TP Zoetermeer

Koen Saris
De Mooyweg 64
5916 RL Venlo
Tel. 077-542216


Advertentie

Te koop: Stern 1111.

Bouwjaar 1978. Inclusief Atlanta-trailer, meetbrief, dekzeil, zwemvesten enzovoort.

Fl. 2.222,=. Informatie bij dhr. Schuiten, tel. 05738-1984.


Van de Hak op de Tak

Gert-Henk had als voorzitter een rubriek in dit blad waarin hij uiteenlopende zaken bij de horens vatte, en hij heeft mij doen beloven dat ik deze traditie zal voort zetten. Vooruit met de geit dan maar.

Introductie Weekend Wedstrijdzeilen

Deze nieuwe activiteit was meteen een groot succes, zie elders in dit Sternnieuws. Volgend seizoen zullen we hier zeker een vervolg aan geven in de vorm van een zeilactiviteit. Ik wil graag de deelnemers bedanken voor hun komst en hun enthousiasme, evenzeer als de trainers Maarten en Michel, en alle helpers/voorbereiders. Fenoela en Jellina, dit was een goed idee van jullie.

World Team Racing Championships

De KNWV heeft de Sternklasse in de gelegenheid gesteld om het Nederlandse team samen te stellen. Een aantal Sterners zal aldus zijn vakantie doorbrengen in West Kirby aan "the river Dee". Wellicht is dit WK een bescheiden aanzet tot een nationale teamzeil competitie in de toekomst.

Contributie 1995

Wacht niet op de acceptgirokaart, maar maak de contributie geheel zelfstandig over! Het is niet moeilijk en velen gingen u reeds voor.

Aan de toerzeilers

Ik gebruik de term toerzeilers nu maar even om die leden van de VSN aan te duiden die (nog) niet deelnemen aan nationale wedstrijden. Wellicht vind je het jammer "dat er niets voor je gedaan wordt". Wel, dit heeft geen enkele andere redenen dan dat de vereniging gedragen wordt door actieve wedstrijdzeilers met hun specifieke belangstelling en een universeel tekort aan tijd. Er is niets dat je let om initiatieven te ontplooien of suggesties te doen richting bestuur. We horen graag van jullie. Een vereniging als deze is volledig afhankelijk van de initiatieven en inzet van haar leden. Vergeet trouwens niet we dit seizoen het Introductie Weekend Wedstrijdzeilen gelanceerd hebben.

Tot slot hoop ik dat we elkaar enthousiast blijven houden, en nieuwe zeilers zullen stimuleren toe te treden tot het Sternlevengevoel.

Peter


Uitnodigingen

Na een rustig begin zijn de wedstrijden nu in alle hevigheid losgebarsten. Iedere veertien dagen zijn er wedstrijden, vanaf de Kleine Sneekweek tot en met het kampioenschap. Mooi weer en een strak windje zijn besteld, dus kijk snel in je agenda of er een weekendje voor jou bij is. De fanatiekelingen onder ons doen natuurlijk alle wedstrijden mee!

Stuur je inschrijvingsformulieren op tijd in. (De onderstaande uiterste inschrijfdata zijn 2 dagen eerder dan vermeld is in de wedstrijdkalender.) Richt de formulieren aan de organiserende watersportvereniging, maar stuur ze in een gefrankeerde envelop naar:

Marco Boot

Vollersgracht 21 F

2312 VK Leiden

Ik stuur ze dan onmiddellijk door en kan zo meteen bijhouden hoe het met de inschrijvingen staat. Als je nog vragen hebt, dan kun je mij altijd bellen (tel. 071148345). Tot ziens op het water.

Marco Boot

Braassem zomerwedstrijden, zaterdag 24 en zondag 25 juni

De officile inschrijving is al gesloten. Wil je nog meedoen, stuur je inschrijvingsformulier dan rechtstreeks naar:

F. Juray-De Schutter

Plantage 5 C

2377 AA Oude Wetering

Je krijgt dan echter geen boekje meer toegestuurd. Meer informatie staat in het vorige Sternnieuws.

Kaagweek(end), zaterdag 15 en zondag 16 juli

Het weekend van de Kaagweek is een prima voorbereiding op het kampioenschap. De Kagerplassen zijn leuke plassen om op te varen, al zal niet iedereen het ideaal wedstrijdwater vinden. Kom dus allemaal goed de hoeken en gaten verkennen!

Programma:

Iedere dag wordt er n wedstrijd gevaren. De eerste klasse start al om 9.30 uur.

Accommodatie:

Op de kop van de Zijldijk bij de Kaag-sociteit, is een parkeerterrein met hijskraan en de mogelijkheid te kamperen (van Schie, 071892894). Een goede trailerhelling is er echter niet, bij een stevige noordwesten wind is het onmogelijk om je boot te water te laten. De jachthaven in Warmond heeft wel een goede trailerhelling, maar dan moet je de boot een behoorlijk eind omzeilen. Zie ook de routebeschrijving elders in dit Sternnieuws.

Inschrijven:

Vr 6 juli bij Marco Boot middels een inschrijfformulier uit de wedstrijdkalender, gericht aan K.W.V. de Kaag.

Inschrijfgeld:

f 30,- per boot (= alleen weekend) over te maken op giro 46622 of bankrekening 36.77.02.894 beide t.n.v. K.W.V. de Kaag te Warmond, onder vermelding van klasse en zeilnummer.

Informatie:

Kantoor K.W.V. de Kaag op de jachthaven in Warmond: 0171110035 (tijdens kantooruren)

N.K. Stern, vrijdag 21 t/m zondag 23 juli

Dit jaar weer eens een plassen-kampioenschap. Samen met de jeugdboot gaan we drie dagen de Kagerplassen onveilig maken. De koninklijke watersportvereniging de Kaag zal voor ons de wedstrijden organiseren.

Programma:

Vrijdag: vanaf 9.00 uur meting van de deelnemende boten en inschrijving, om 12.00 uur is de eerste van drie starts voor de Sterns op de vaste baan.

Zaterdag: drie wedstrijden op een korte trapeziumbaan.

Zondag: twee wedstrijden op de vaste baan.

Accommodatie:

Tijdens het kampioenschap kun je de boot bij de Kaag-sociteit neerleggen, daar is een goed beschutte helling. Je kunt daar echter niet met de auto komen, die kun je bij van Schie neerzetten (zie Kaagweek). Met de voetgangers-pont kun je dan een strandtrailer of bandjes meenemen naar de sociteit. Er zijn een paar trolleys beschikbaar voor het uit het water halen van je boot.

Kamperen kun je aan beide zijden van het pontje, nadere informatie hierover krijg je na inschrijving toegestuurd.

Inschrijven:

Vr 15 juli bij Marco Boot middels het inschrijfformulier in dit Sternnieuws.

Inschrijfgeld:

f 60,- per boot, tijdens de inschrijving op het evenement te betalen.

Sneekweek, zaterdag 5 t/m donderdag 10 augustus

Komt allen naar dit grootse zeilspektakel midden in de zomer! Als het net zo geslaagd wordt als de Kleine Sneekweek, is dit een heerlijke mini-vakantie in eigen land.

Programma:

Iedere dag wordt er n wedstrijd gevaren. Er is dus genoeg tijd over om met de Sternzeilers onderling nog wat te trainen, of naar Sneek te gaan.

Accommodatie:

Op dit moment leven er plannen om met zijn allen op het schareiland, naast het starteiland te kamperen. Er zijn daar geen faciliteiten, maar het is er wel rustiger en goedkoper, en je zit zo op het starteiland als je dat wilt. Zie voor een routebeschrijving het vorige Sternnieuws.

Inschrijven:

Alle meetbriefhouders krijgen binnenkort een uitnodiging van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in de bus. Heb je voor 10 juli nog geen uitnodiging ontvangen, dan kun je contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat:

K.W.S.

Postbus 450

8600 AL Sneek

Stuur je inschrijving, gericht aan de K.W.S., voor 19 juli naar Marco Boot.

Informatie:

K.W.S.: 0515015140/20321

Vinkeveen Regatta, zaterdag 9 en zondag 10 september

Onder het motto 'welke plas hebben we nog niet gehad' bezoeken we dit jaar ook de Vinkeveense Plassen.

Programma:

De eerste start zaterdag is om 11.00 uur. Verder nieuws over het programma, accommodatie en routebeschrijving volgt in het volgende Sternnieuws.

Inschrijven:

Voor 28 augustus bij Marco Boot, gericht aan de WV Vinkeveen-Abcoude.

Inschrijfgeld:

Fl. 35,= over te maken op giro 401355 t.n.v. WV Vinkeveen Abcoude.

Informatie:

WV Vinkeveen-Abcoude, tel. 02550-31015.

INSCHRIJFFORMULIER N.K. STERN

De ondergetekende verzoekt tot inschrijving voor het Nederlands Kampioenschap Stern van 21 t/m 23 juli 1995 op de Kagerplassen.

Naam: ................................................................................

Adres: ................................................................................

Postc./woonpl.: .................................................................................

Telefoon: ........................................

Zeilnummer: ........................................

Naam Stern: ................................................................................

Bemanning: ................................................................................

Deze inschrijving verplicht je het inschrijfgeld 60,- op het evenement te voldoen, tenzij de organisatie anders besluit.

Hij/zij verklaart zich te onderwerpen aan het wedstrijdreglement van de IYRU, aan de bepalingen van het KNWV, aan de wedstrijdbepalingen en aan de klassevoorschriften.

Datum: ................................

Handtekening:

De deelnemers aan de wedstrijden doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico. De organiserende vereniging of het wedstrijdcomit is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan het schip, de opvarenden, aan boord aanwezige goederen en aan derden, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan.


Introductieweekend Wedstrijdzeilen

Op 6 en 7 mei 1995 heeft het introductieweekend wedstrijdzeilen plaatsgevonden. Een weekend dat bij organisatie en deelnemers een zeer tevreden gevoel achter gelaten heeft.

Er waren 17 deelnemers en er werden 7 boten meegenomen. Deze boten varieerden van wedstrijdboot tot Stern in originele staat. Verder waren er nog 4 wedstrijd-Sterns geregeld, wat er toe leidde dat er maar liefst 11 boten op het water verschenen. Een mooi gezicht!

Onder deskundige leiding van Maarten (zaterdag) en Michel (zondag) werd er fanatiek getraind. Zelfs met weinig wind is dat dus goed mogelijk! Het was erg leuk om te zien hoe de verschillen, die zaterdagochtend overduidelijk aanwezig waren, na een paar uur trainen al veel en veel kleiner geworden waren. Een aantal mensen heeft ook nog in andere boten gevaren, om te kijken hoe een 'echte' wedstrijdboot vaart en om eens te zien hoe andere boten ingericht zijn.

Wat niet onvermeld mag blijven is de speurtocht die we zaterdagavond gedaan hebben. Aangezien Loosdrecht langs een hele lange dijk ligt, viel er weinig te speuren maar des te meer te lopen. De pret was er echter niet minder om. Iedereen had ruim de tijd om een beetje met elkaar te kletsen en zo.

Al met al was het een zeer geslaagd weekend. Dat blijkt ook wel uit een aantal reacties. Joost en Koen waren erg enthousiast en willen vaker meedoen, ook als bemanning. Teye ziet dat nog niet zo zitten, maar heeft wel veel geleerd en Maarten zeilt al wedstrijden in een Mirror. Folkert en Sietske waren ook zeer enthousiast, Folkert wilde de boot (zoef) al helemaal gaan herinrichten.

Over dat herinrichten willen we het nog even hebben. Tijdens het weekend heeft Fenoela al aan een aantal mensen laten zien hoe je op een simpele manier je boot kunt herinrichten en veiliger maken (ook voor als je niet gaat wedstrijdvaren). Dit geldt met name voor de maststeun en looskleppen. Het leek ons daarom wel een goed idee om in dit Sternnieuws te beschrijven hoe je met een maststeun en looskleppen aan de slag kunt. Verderop in het Sternnieuws kun je daar alles over lezen.

Verder hebben sommigen te kennen gegeven wel eens te willen bemannen. Daarom is in dit Sternnieuws ook een bemanningspool opgenomen.

Margreet


Looskleppen

Looskleppen zijn 2 grote afsluitbare openingen in de spiegel van je Stern, waarmee je veel water kan afvoeren als je bent omgeslagen of volgelopen. Ze hebben dus duidelijk een andere functie als gewone zelflozers.

Ze geven je een stuk veiligheid bij wat hardere wind en zijn relatief eenvoudig te maken. Er is alleen wat moed voor nodig, want de zaag moet in de boot. Weet wat je doet, maar dan is het eigenlijk ook best leuk om te doen.

Allereerst de klassevoorschriften. Maak spiegelkleppen die eraan voldoen, dat kan je later veel werk schelen.

Voor een 'oude Stern' geldt het volgende:

In de spiegel mogen zijn aangebracht:

- twee loosgaten met een max. diameter van 25 mm elk,

- twee loosgaten van max. 200 X 80 mm elk of met een diameter van max. 140 mm elk. Deze openingen mogen zich niet binnen een afstand van 50 mm uit H.S. en binnen een afstand van 20 mm uit buitenkant huid bevinden.

De openingen dienen ten alle tijde te kunnen worden afgesloten met kleppen of afsluiters, die op deugdelijke wijze zijn bevestigd, zodat losraken tijdens de wedstrijd in zowel gesloten als geopende toestand niet mogelijk is. De kleppen en/of afsluiters moeten van een doelmatig materiaal zijn vervaardigd, de constructie is vrij.

Een heel verhaal, maar het is vrij simpel. De twee kleine ronde loosgaten laat ik hier buiten beschouwing, De mogelijkheid om de spiegelkleppen rond te maken ook. Maak dus gaten van 200 X 80 in je spiegel, maar let daarbij op het volgende:

- maak ze niet te groot, maar zeker ook niet veel kleiner,

- houdt de openingen 50 mm uit het midden van de boot en dus minimaal 10 cm uit elkaar.

- blijf (vanaf de buitenkant van de boot gemeten) 20 mm vanaf de onderkant van de boot. Maak hier ook niet veel meer van want anders loopt het water nog niet weg.

Ga als volgt te werk:

De Boot

Boor voor elk loosgat 4 grote gaten op de juiste plaats. Zaag nu met een decoupeerzaag de tussenliggende stukken uit. Doe dit alles niet te ruim. Maak het geheel op maat met een vijl en werk de scherpe randjes af met een schuurpapiertje. Vergeet niet op het nu kale polyester randje voldoende verf te smeren.

De Looskleppen

Neem hiervoor niet te dik plexiglas. 2 mm dik is voldoende. Het moet in ieder geval buigzaam zijn. De spiegel is namelijk bol en de kleppen moet je straks krom kunnen trekken. Neem voor de overlap minstens 1 cm rondom. Dus haal 2 stukjes plexiglas van 2200 X 1000 mm (bijvoorbeeld bij de glashandel; ik heb ze destijds gratis meegekregen). Boor hier 2 kleine gaatjes in om een touwtje door te bevestigen. Deze gaatjes moeten uit het midden komen te zitten, bijvoorbeeld 50 mm uit de zijkanten (zie figuur).

Montage

Maak scharniertjes van twee stukjes stevig rubber of iets dergelijks en monteer die met een dun plaatje aluminium of RVS op de spiegelkleppen en de boot. Neem de hoogte van dit rubber niet te kort want anders buigt het niet soepel. Monteer tochtstrip (met een hol kanaaltje erin) aan de buitenkant op de boot. Bevestig de touwtjes en verzin een constructie om ze strak te trekken. Hetzij met een touwtje en een klem of met een elastiek (lekker dik) en een haakje. Denk er hierbij om dat het op de tast goed te vinden moet zijn. Je boot zit immers vol met water.

Succes ermee!

Jeroen Boersma


Verslag Introductieweekend Wedstrijdzeilen

De Sternvereniging heeft een weekend georganiseerd om zeilers vanaf 12 jaar te laten kennismaken met wedstrijdzeilen in hun eigen Stern.

Zaterdag 6 mei kwamen de eerste deelnemers aanrijden in een zeer zonnig en nog feestelijk Loosdrecht. Sommige Sterns waren tot verbazing van de meer ervaren wedstrijdzeilers nog in de originele staat, compleet met 'koffiemolen' (lier) op de doft. Deze mensen herkenden de nieuwe Stern van hun kant nauwelijks nog als een Stern...

De boten werden opgetuigd, de slaapkamers ingedeeld en de training kon beginnen.

Er stond precies genoeg wind om een klein baantje te varen en na enige oefening gingen alle bootjes op het fluitsignaal precies tegelijk overstag. Het was een schitterend gezicht vanaf de kant. Maarten Veldhuizen, onze trainer had inmiddels een idee gekregen van het uiteenlopende niveau van de deelnemers en begon 's middags met andere oefeningen: het oefenen van de mysterieuze wirwar die starten genoemd wordt. Er bleek toch logica in te zitten, evenals in het met tien boten tegelijk ronden van een gijpboei. De eerste keer ging het als volgt: 'h, ik mag eerst!' "nietes!" trainer: de tweede heeft voorrang hoor, want..." (de uitleg ging al verloren in het lawaai van de volgende boten.) En ronde later kwamen dezelfde twee boten weer aan, maar nu kreeg de eerste boot voorrang. Helaas was dit dezelfde boot die net ook voorrang kreeg, waardoor Tije en Maarten twee keer pech hadden en er niets meer van snapten.

's Avonds tijdens de theorieles werd de logica uitgelegd. Als je tijdens het binnen varen van de twee- scheepslengten-cirkel 'boord aan boord' ligt, als binnenste boot, heb je 'recht op ruimte' en moet de buitenste (en vaak voorste) boot jou de gelegenheid geven om de boei te kunnen ronden. De eerste keer was Tije de buitenste boot, lag voor, maar moest de binnenste ruimte geven. De tweede keer was Tije de binnenste, maar hij had net niet boord aan boord gelegen, waardoor de buitenste boot (Boye en Henk-Jan) hem 'af mocht snijden'.

Maarten heeft ook uitgelegd hoe je je gewicht in de strijd kunt gooien bij een overstag manoeuvre. Als je de boot naar lij laat hellen, gaat de boot al loeven zonder dat je roer hoeft te geven, waardoor je niet afremt, maar de boot soms zelfs extra vaart kunt geven bij weinig wind: de 'rolltack'. Als de giek overkomt laat je de boot naar de nieuwe lijzijde hellen en komt de boot weer rechtop als je klaar bent, waardoor er wat extra wind (en dus vaart) in je zeilen komt. Hier is ook goed op geoefend. Tegelijk moest hier gelet worden op het gebruik van de joystick, zodat dat soms lange onhandige ding nergens achter blijft haken. Bij dit lichte weer bleek overigens eindelijk het nut van die lengte: je moet voorin de boot zitten om te zorgen dat de spiegel uit het water komt. Dat voorkomt extra wrijving en bevordert de snelheid. Als je joystick dan te kort is, wordt sturen wel erg lastig.

Al aan het einde van de middag waren de verschillen tussen de boten veel kleiner geworden; degenen die aanvankelijk tamelijk achteraan voeren kregen door wat ze moesten doen en kwamen daardoor veel dichter bij de mensen met iets meer ervaring in de buurt. De enige boot die niet te kloppen bleek werd bemand door twee dames die veel wedstrijdervaring opgedaan hadden in de Splash, maar nu graag samen wilden varen.

De volgende dag leek het even dat er wat meer wind was, maar toen iedereen weer op het water was leek de wind als bij toverslag verdwenen. De zon was gelukkig nog wel overduidelijk aanwezig en daarom werd door de trainer Michel Pais besloten de serieuze training om te zetten in een spel; "bootbal":

Er waren twee doelen, gemarkeerd door twee boeien. De boten werden in twee teams ingedeeld en de bedoeling was om de skippybal in het doel van de tegenpartij te krijgen zonder een andere boot te raken. Alles was toegestaan om je voort te bewegen, maar als je de bal had, moest je stilliggen om de bal naar je teamgenoot of richting doel te gooien. De stand werd 3-1 en het leek of de strijd zeer verhit was gevoerd. Of kwam al die nattigheid toch ergens anders vandaan...?

s' Middags was er gelukkig weer net genoeg wind om een aantal echte wedstrijdjes te varen voor het klassement.

Alle boten startten door elkaar, maar degenen met veel wedstrijdervaring mochten de spinnaker gebruiken, waar tegenover stond dat zij een rondje extra moesten varen. De uitslag is dus verdeeld en twee groepen; met spinnaker en zonder spinnaker. Hierdoor werd het ook mogelijk dat de drie deelnemende dames alle drie gewonnen hebben, gefeliciteerd!!!!

Zonder spinnaker: Met spinnaker:

Bootnummer/deelnemers: Bootnummer/deelnemers:

1. 1140 / Sietske + Folkert 1. 752 / Irene + Astrid

2. 1008 / Marit + Irene 2. 1062 /Fred + Fenoela

3. 1002 / Boye + Henk-Jan 3. 1139 /Jelle + Bas

4. 688 / Maurik + Joris

5. 1035 / Teye + Maarten

s buutje / Joost + Koen

7. 1140 / Erik + Diederik

Irene


De maststeun

Op het introductieweekend wedstrijdzeilen is onder andere gesproken over de maststeun. Hieronder volgt een korte beschrijving over de bevestiging van een maststeun in je boot. Eerst echter even in het kort waarom een maststeun nodig is.

Ten eerste voorkomt een maststeun het doorbuigen van de mast in de zijwaartse richting. Vooral als er veel golfslag staat wil de mast nog wel eens behoorlijk doorbuigen en heen en weer slaan. Indien dit (te) vaak gebeurt kan de mast op den duur zelfs gaan breken. Een maststeun voorkomt dit zodat je mast langer meegaat. Bovendien is het rustiger in de boot omdat de mast niet alle kanten op staat te trillen.

Ten tweede kun je ook nog een zogenaamde mastdrukker maken, waarmee je de buiging van de mast in achterwaartse richting kunt beperken. Als je de ruimte tussen de voorkant van de mast en de maststeun opvult met meer of minder klosjes (hout) dan zal de mast minder respectievelijk meer in achterwaartse richting doorbuigen. Het aantrekken van de schoot zal dan niet meer als bijgevolg hebben dat je mast gaat doorbuigen.

Als laatste voordeel kun je de ruimte binnen de maststeun gebruiken om spinakerzakjes in te hangen. Je kunt je spinaker dan netjes, veilig en snel opruimen, maar je kunt er natuurlijk ook je spons, hoosblik, landvast, lunchpakketje en dergelijke in bewaren.

In de tekening staat een maststeun afgebeeld die met behulp van drie steunbalkjes aan de waterkering bevestigd is, op de plaatsen die voorgeschreven zijn in de klassevoorschriften. Het materiaal dat voor de maststeun gebruikt mag worden is vrij en kan dus hout, aluminium, roestvrijstaal of polyester zijn. De meeste maststeunen zijn van aluminium, hetgeen als grote voordeel heeft dat het erg weinig weegt en geen onderhoud vergt. Ook zijn er veel maststeunen van hout, hetgeen weer als voordeel heeft dat het gemakkelijker te bewerken is.

Er zijn diverse manieren om een maststeun te maken. Je kunt het beste eens bij een andere boot gaan kijken wat je het mooiste en/of handigste ontwerp vindt.

Zorg in elk geval ALTIJD dat de mast in zijwaartse richting geen speling heeft en (bijna) klem staat. Je kunt dat het beste voor elkaar krijgen door de maststeun iets breder te maken dan de mast, en op de zijkanten van de mast een dik stukje hout of iets dergelijks te schroeven. Dit voorkomt dan meteen dat je houten mast gaat beschadigen. Bij een aluminium mast kun je in plaats van de mast beter de maststeun iets opvullen met een 'mastbeschermend' materiaal (bijvoorbeeld hout).

Een uitvoeringsvorm van een maststeun

Wat een ontwerp tot een handige maststeun maakt:

- Niet al te zwaar;

- Stijf genoeg. Hij mag dus niet doorbuigen. Ik vind dat je een maststeun ook niet al te sterk moet maken omdat ik liever zie dat mijn maststeun breekt, dan dat mijn mast breekt als er bijvoorbeeld in een vlaag een zijstag zou breken. Maar dit is wel vrij persoonlijk.

- Hij moet niet onnodig moeilijk te maken en pas te maken te zijn.

- Hij moet het mast zetten en strijken niet te moeilijk maken.

- Misschien wil je de maststeun kunnen demonteren.

De maststeun die ik zou maken lijkt erg op de tekening. Hij verschilt op de volgende punten.

- Ik zou met houten blokje of een aluminium hoekprofieltje eerst steuntjes maken op de drie bevestigingspunten. Voor het pasmaken zet je dan een keer je mast erop en legt de maststeun op de steuntjes.Je kunt dan de balkjes op twee plaatsen per bevestigingspunt doorboren. De maststeun zelf hoeft dan niet precies pas te zijn. Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat dat pasmaken verreweg de meeste tijd in beslag neemt en dat de kans dan nog aanwezig is dat de maststeun ietwat scheef in de boot terecht komt.

- De middensteun zou ik iets breder maken. Je kunt daar dan goed op staan (als er een goede paal onder staat) en ik heb er bijvoorbeeld mijn kompas nu in gemonteerd.

- De staander staat in de tekening scheef. Voor de maststeun zelf is dat niet voordelig. Het kan alleen handig zijn bij het zetten en strijken van de mast. Zoals je op de tekening kunt zien moet je de mast tussen de zwaardkast en maststeun doorwurmen. Maak daarom de mastgleuf ook niet te smal en vul die op met een strookje PVC of iets dergelijks.

- Mastdrukker: een groot voordeel van het hebben van een maststeun is de mogelijkheid om een mastdrukker te monteren. Je regelt daarmee de achterwaartse kromming van de mast. Een simpele en doeltreffende constructie is daarvoor een touwtje wat drie keer voor de mast langs gaat en aan beide zijden met een klem-cleat wordt vastgezet (zie figuur). Houdt er bij deze constructie wel rekening mee dat er om de mast voldoende ruimte op de maststeun is voor montage van de onderdelen. De 'lengte' van de maststeun moet je dan ook iets langer nemen dan de 58 cm die ik er nu voor genomen heb.

NB. Als je gaatjes boort in het polyester, werk deze dan even af met een likje polyesterverf. Succes ermee.

Gert-Henk Bakker en Jeroen Boersma


Bemanningspool

Het komt nogal eens voor dat iemand niet aan wedstrijden mee kan doen omdat hij of zij zonder bemanning zit. Ook wordt ik regelmatig door iemand gevraagd of hij of zij niet eens een keer kan bemannen. Het gaat hierbij niet alleen om beginners van het introductieweekend voor de jeugd, die enthousiast zijn voor wedstrijdzeilen en wel eens mee willen varen met wdstrijdzeilers. Het gaat ook om mensen die eerder aan (Stern)-wedstrijden meededen, maar die bijvoorbeeld geen eigen boot (meer) hebben.

Om de vraag en het aanbod beter tot elkaar te brengen, wil ik voortaan een bemanningspool in het Sternnieuws publiceren. Bij deze al enkele potentile bemanningsleden. Dus ben je op zoek naar een licht-weer-bemanning of wil je iemand met spinnaker-ervaring, kijk dan in de lijst of er iemand van jouw gading bijzit.

Wil jij ook wel eens bemannen, maar sta je niet op deze lijst, bel me dan gerust om je op te geven voor de bemanningspool. Boot-bezitters die vaker om bemanning verlegen zitten kunnen hier natuurlijk ook geplaatst worden. Dat maakt het nog makkelijker om een geslaagde combinatie tot stand te brengen.

Astrid van Veldhoven (18 jaar), 02977-21125

Irene de Jager (ook 18), 02977-28234

Twee enthousiaste Splash-zeilers die samen over willen stappen naar een twee-persoons zwaardboot. Op het introductieweekend wedstrijdzeilen lieten ze zien dat ze al behoorlijk wat wedstrijdervaring hebben, en dat ze spinnaker en trapeze snel onder de knie hebben.

Sietske (17) en Folkert (14) van Schagen, 055-661184

Hebben op het introductieweekend voor het eerst wedstrijden gezeild en haalden daarbij meteen de eerste plaats van de boten die zonder spinnaker voeren. Zij zouden graag eens meevaren met iemand in een echte klasse-wedstrijd.

Jaap Enne Hekma Wierda, 053-895022

Kan zijn mannetje staan als bemanning. Is het er misschien niet mee eens dat ik hem op de lijst heb gezet, maar hij bemande vaak bij anderen en moet dat gewoon blijven doen.

Eelco Havik, 070-3808113

Heeft een jaar of vijf geleden regelmatig meegedaan aan Sternwedstrijden met een boot van de Leidse studentenvereniging de Blauwe Schuit. Hij wil graag zijn ervaring als bemanning uitbouwen met ervaren stuurlui.


Traileren

Je rijdt rustig op de A1 richting Amsterdam. Vrijdagavond, een half uur voor bedtijd. Met 80,49 op de teller en 30 km te gaan bedenk je dat het waarschijnlijk te laat gaat worden om de mast nog te zetten. Ter hoogte van Muiden rij je langs een stilstaande motoragent. De schrik slaat even toe, want er hangt veel niet perfect achter de auto... Teveel haast gehad om aan de Wet te denken. Inderdaad wijst de agent na een paar rondjes rond de trailer naar een mooie grote parkeerplaats, verlicht als een voetbalveld. Grootscheepse verkeerscontrole heet dat. Douane met hasjhonden door de kofferbak, agent onder de auto, agent door de auto, agent door de papieren, je bent blij dat je nog ongeboeid rond mag lopen.

Resultaat: ruim een uur oponthoud en een boete ter grootte van een halve zeezeilperiode of 20 Ronstan kogelgelagerde mini-blokjes. We komen er nog bekaaid af ook omdat de ter plekke gerepareerde defecten a an de verlichting en het afwezig zijn van de autopapieren door de vingers wordt gezien. Wat er wel mis was? Citaat uit "kennisgeving van beschikking":

- aanhangwagen zonder voorgeschreven hulpkoppeling

- lange lading zonder vierkant bord met rood-witte diagonalen

De schrik en forse boete, en ons plan om een nieuwe dubbeltrailer te gaan bouwen, hebben ervoor gezorgd dat we de wettelijke eisen en voorschriften zijn gaan nazoeken. Daarvan hier een samenvatting. Wil je het wat uitgebreider lezen, dan kan dat in de ANWB-brochure "Caravan en de wet". Anders dan de titel doet vermoeden gaat het hier over alle trailers. Gratis voor ANWB-leden.

1. Gewicht

Trailers tot 750 kg (dit is leeggewicht plus max.laadvermogen) hoeven geen typegoedkeuring te hebben, hoeven niet geremd te zijn, hoeft geen belasting voor betaald te worden en mag je met elke auto trekken, mits het instructieboekje van de auto het daar ook mee eens is. Aanbevolen wordt dat de trailer niet meer weegt dan de helft van de auto. Ook zijn er eisen aan de remvertraging en de houdkracht van de handrem. Stel je hiervan op de hoogte. In de praktijk levert dit geen problemen op. Bij een dubbeltrailer moet je hier wel aandacht aan besteden.

2. Masten

Er mag geen lading voor de koppeling uitsteken. Doe je dit (foei) toch, neem dan niet meer dan 1 meter, zodat je mast in bochten niet buiten de auto uitsteekt (voetgangers, tegenliggers met antenne's). Verder mag er ook geen lading meer dan 1 meter achter de achterkant van de trailer en meer dan 3.5 meter achter de traileras uitsteken. Hoe je je mast meekrijgt vertelt de wet niet, en er zijn ook geen staande-mastroutes. De vraag is verder hoe dit moet als je een 18-ft Skiff of een Ultra-30 hebt. Een meterslange dissel misschien? Puntige lading die naar achter uitsteekt, hoe kort ook, moet voorzien zijn van zo'n 0.5 bij 0.5 meter bord met rood-witte diagonalen en 's nachts van een lantaarn met naar achter rood licht. De beroemde/beruchte rode lap is verboden!

3. Hulpkoppeling en Kogeldruk

De hulpkoppeling dient de trailer achter de auto te houden als de trekhaak dat niet meer doet. Ook belangrijk voor je medeweggebruikers. Een rond staalkabeltje, ketting mag ook, met een lengte zodanig dat de trailer niet het wegdek raakt. De hulpkoppeling moet je aan de trekhaak vastzetten (en dus niet over de trekhaak gooien). Aan sommige trekhaken zit geen houder voor een hulpkoppeling, dus dat wordt lassen of een klemdinges kopen (b.v bij Halfords).

De kogeldruk moet wettelijk tussen de 1 en 10% van het totaalgewicht van de aanhanger bedragen en moet naar beneden gericht zijn. De kogeldruk hoeft niet meer dan 50 kg te zijn. Wij houden altijd een kilo of 30 aan. Met de plaats van de dektent in je boot kun je dit goed benvloeden.

4. Nummerbord

Karton is niet toegestaan, het achternummerbord van de auto loshalen wel. Je kunt overigens een nummerplaat laten maken voor 15,- (b.v. bij Halfords). 's Nachts moet deze verlicht worden en vanaf 20 m. goed leesbaar zijn. In het buitenland is ook een NL-sticker verplicht.

5. Verlichting

De lichtbalk, die je trouwens het handigst op de spiegel van je boot kan hangen, moet voorzien zijn van twee achterlichten eventueel gecombineerd met reflectoren, twee remlichten en twee lengtedriehoeken.

Remlichten moeten op gelijke hoogte zitten en symmetrisch ten opzichte van het midden worden aangebracht. Ook overdag moeten ze duidelijk oranje of rood lichtuitzenden (vaak 5 Watt). Achterlichten moeten rood licht uitzenden (vaak 10 Watt), knipperlichten oranje of rood (vaak 18 Watt).

Alle lampen en reflectoren moeten minstens 0.35 m. boven het wegdek zitten en maximaal 1.20 m. Alleen voor de achterlichten en remlichten geldt maximaal 1.60 m. (stoer op je dubbeltrailer).

Belangrijk is verder dat achterlichten, reflectoren en lengtedriehoeken niet meer dan 40 cm. vanaf de uiterste zijkanten mogen zijn aangebracht.

Mistlampen en achteruitrijlichten zijn niet verplicht. Als je ze wel monteert, moeten ze wel aan bepaalde eisen voldoen.

Hierbij komen ten eerste de eerder genoemde rode mastlampjes, en ten tweede breedtelichten. Deze laatste zijn wit vooruitschijnend, meestal op de spatborden gemonteerd en verplicht als de trailer breder is dan 1.6 meter. Tip is verder om vooral reservelampjes mee te nemen.

6. Reflectoren

Ten eerste zijn er de zgn. lengtedriehoeken, om aan te geven dat de combinatie langer is dan alleen de trailer. Denk nou niet: "Nogal wiedes", de wet en vooral de lange arm daarvan is niet zo ruimdenkend. Roodkleurig driehoekig, verplicht op je lichtbalk. Verder zijn ook verplicht de zijreflectoren, oranje van kleur en niet-driehoekig. Voor een boottrailer als een Sterntrailer rekene men op twee stuks per kant, een op minder dan een meter van de achterkant (erg lastig) en een op minder dan 3 meter van de koppeling. Zitten deze twee verder dan drie meter van elkaar, heb je een derde nodig enz.

7. Reservewiel

Niet verplicht, maar wel erg handig als je niet je trailer plus boten ergens in een berm achter wil laten... een reservewiel. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de andere wielen van de trailer: sloopwieltjes voldoen prima. Dit komt doordat trailerbanden veel minder slijten dan autobanden, en dus eerder poreus zijn dan dat het profiel minder is dan (wel wettelijk minimum!) 1.5 mm.

8. Spiegels

Het zicht op de weg rondom de auto moet zijn als aangegeven in een aantal tekeningen. Zelfs een rechter buitenspiegel is niet verplicht zolang je het wegdek op 60 m achter de auto kunt overzien over een breedte van 20 m. Meestal lukt dit wel bij trailers smaller dan 1.6 m, daarboven moet je eventueel ook denken aan hulpspiegels.

9. Verzekering

De aanhanger is verzekerd via de WA van de auto, zolang hij aangekoppeld is. Vaak moet je dit wel melden bij je verzekeringsmaatschappij.

Een slotopmerking is wel op zijn plaats. Dit zijn de wettelijke regels. Deze maken het je soms knap lastig. En hoewel wij dus bekeurd zijn voor het ontbreken van hulpkoppeling en vierkant bord, zijn we niet bekeurd voor het ontbreken van een rood lampje op de uitstekende lading en breedtelichtjes. Bepaalde zaken zijn dus duidelijk belangrijker dan andere. Zorg er dus in ieder geval voor dat je lichtbalk goed in orde is en dat je met een goed nummerbord rijdt.

Jeroen en Geert


Vereniging Stern Nederland / Gert-Henk Bakker / 1995